Współpraca

 • Yeugnam University, South Korea, Współpraca w zakresie projektowania i syntezy biologicznej nanomateriałów
 • Department of Chemical Drugs, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic – badania w zakresie nanonośników dla leczniczych substancji aktywnych
 • Institute of Dentistry, Queen Mary University of London, England – badania w zakresie zastosowań biomateriałów polimerowych modyfikowane fosforanami wapnia i nanocząstkami oraz badania dotyczące cementów stomatologicznych modyfikowanych hydroksyapatytem (HAp) oraz badania dotyczące hydroksyapatytu (HAp) jako ścierniwa w technice “Air Polishingu
 • University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering, Scotland – współpraca w zakresie badań procesów krystalizacyjnych
 • Department of Biology, Faculty of Science, Istanbul University, Istanbul, Turkey – współpraca dotycząca nanomateriałów do zastosowań w terapii przeciwnowotrorowej
 • Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brazil – współpraca dotycząca nanomateriałów do zastosowań w terapii przeciwnowotrorowej
 • Laboratory for Translational Oncology and Personalized Medicine, RLMC, Lahore, Pakistan – współpraca dotycząca nanomateriałów do zastosowań w terapii przeciwnowotrorowej
 • Słowacka Akademia, Instytut Geotechniki w Koszycach, Kosice, Slovakia - badania w zakresie Biotechnologii oraz organizacji cyklicznej Konferencji Waste Recycling
 • Institute of Environmental Engineering, Technical University of Ostrawa, Czech Republic - współpraca w zakresie organizacji cyklicznej Konferencji Waste Recycling
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – badania dotyczące sorbentów hydrosyapatytowych modyfikowanych nanosrebrem
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – badania w zakresie „airpolishingu” z zastosowaniem hydroksyapatytu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – badania dotyczące nanosrebra oraz nanozłota w dentystycznych systemach wiążących
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – badania dotyczące zastosowania nanometali do zwalczania patogenów glebowych
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii PAN im. J. Habera w Krakowie – badania z zakresu nanomateriałów
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny – badania dotyczące materiałów polimerowych modyfikowanych  proszkami ceramicznymi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Stomatologicznej i Nauk Humanistycznych Ustroń - badania z zakresu zastosowania nanocząstek metalicznych w stomatologii oraz modyfikacji hydroksyapatytu metalami

Aktualności

DWA ZŁOTE MEDALE NA TARGACH BRUSSELS INNOVA 14-16.11.2013

czytaj więcej »
Nagrody Wystawa KIWIE w Seulu

W dniach 3 - 6 maja w Seulu miała miejsce wystawa Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012".

czytaj więcej »
Agnieszka Sobczak-Kupiec
wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Design: AKlo WEB
"Strona w wersji anglojęzycznej przygotowana w ramach projektu
"Młody Naukowiec II - Kreator Rzeczywistoœci Gospodarczej"
finansowanego z "Kreatora innowacyjnoœci - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczoœci akademickiej"