strona główna

Prowadzę interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii.

Zakres mojej tematyki badawczej:

  1. Biomateriały ceramiczne – fosforanowo-wapniowe do rekonstrukcji tkanki kostnej i zastosowań stomatologicznych oraz modyfikowane nanocząstkami i jonami metali
  2. Synteza i możliwości aplikacyjne nanocząstek metalicznych
  3. Badania nad otrzymywaniem i możliwościami aplikacyjnymi kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań medycznych w tym kompozytów zawierających m.in. polimery naturalne, superabsorbenty i apiprodukty
  4. Polimerowe dyspergatory nano- i mikrocząstek ceramicznych oraz metalicznych

 

Aktualności

DWA ZŁOTE MEDALE NA TARGACH BRUSSELS INNOVA 14-16.11.2013

czytaj więcej »
Nagrody Wystawa KIWIE w Seulu

W dniach 3 - 6 maja w Seulu miała miejsce wystawa Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012".

czytaj więcej »
Agnieszka Sobczak-Kupiec
wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Design: AKlo WEB
"Strona w wersji anglojęzycznej przygotowana w ramach projektu
"Młody Naukowiec II - Kreator Rzeczywistoœci Gospodarczej"
finansowanego z "Kreatora innowacyjnoœci - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczoœci akademickiej"