Projekty

LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014
Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia (NCBiR) kierownik projektu 2015-2018
UDA-POKL.04.01.02-00-052/12-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres trwania projektu 2012-2015, Technolog Chemiczny – Inżynier przyszłości” kierownik projektu 20113-2015
0628/IP2/2013/72  Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów w ramach programu Iuventus Plus kierownik 2013-2015
0280/B/H03/2011/40

Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra, projekt badawczy własny

C1/321/DS-M/2012 Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, główny wykonawca 2012
C1/366/DS-M/2011

Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, kierownik 2011

C-4/369/DS-M/2011 Nowe polimerowe dyspergatory nano- i mikrocząstek ceramicznych oraz metalicznych, główny wykonawca 2011
N N209 343237 Opracowanie zmodyfikowanych systemów wiążących i materiałów kompozytowych dla stomatologii z dodatkiem nanosrebra i nanozłota oraz określenie ich właściwości przeciwbakteryjnych, projekt badawczy własny, (Narodowe Centru Nauki)  główny wykonawca 2009-2012
   

Aktualności

DWA ZŁOTE MEDALE NA TARGACH BRUSSELS INNOVA 14-16.11.2013

czytaj więcej »
Nagrody Wystawa KIWIE w Seulu

W dniach 3 - 6 maja w Seulu miała miejsce wystawa Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012".

czytaj więcej »
Agnieszka Sobczak-Kupiec
wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Design: AKlo WEB
"Strona w wersji anglojęzycznej przygotowana w ramach projektu
"Młody Naukowiec II - Kreator Rzeczywistoœci Gospodarczej"
finansowanego z "Kreatora innowacyjnoœci - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczoœci akademickiej"