Nagrody i wyróżnienia

 1. Laureatka Programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization” – prestiżowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspierającego innowatorów nauki, 2013
 2. Laureatka Programu Iuventus Plus, III edycja, program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013
 3. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwartościowszych publikacji w roku 2012,
 4. Laureatka konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez Polską Sieć Kobiet Nauki, 2013
 5. Laureatka konkursu "MŁODY NAUKOWIEC II – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej" 2013, Politechnika Krakowska
 6. Laureatka konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” II edycja, PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce wraz z Wyższą Szkołą Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 7. Stypendium naukowe 2013 w ramach projektu Politechnika Krakowska, „Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00
 8. Nagroda Wydawnictwa Elsevier 2012 przyznana przez Communications Department Elsevier, New York City
 9. Stypendium naukowe 2011-2012 w ramach projektu Politechnika Krakowska, „Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00
 10. III Nagroda 2009, Komitet Naukowy Konferencji „Inżynieria stomatologiczna – biomateriały” za pracęzaprezentowaną w Sesji Młodych Pracowników Nauki na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieriastomatologiczna – biomateriały”, Ustroń
 11. I Nagroda 2008 Komitet Naukowy Konferencji „Inżynieria stomatologiczna – biomateriały” za pracę zaprezentowaną w Sesji Młodych Pracowników Nauki na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria stomatologiczna – biomateriały”, Ustroń 2008
 12. Wyróżnienie 2007 Komitet Naukowy Konferencji „Inżynieria stomatologiczna – biomateriały”  za pracę zaprezentowaną w Sesji Młodych Pracowników Nauki na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria stomatologiczna – biomateriały”, Ustroń 2007
 13. Wyróżnienie za udział Sesji Kół Naukowych WITCh PK, Kraków 2005, Politechnika Krakowska
 14. II Nagroda na Sesji Kół Naukowych WITCh PK, Kraków 2004, Politechnika Krakowska
 15. Wyróżnienie za udział Sesji Kół Naukowych WITCh PK, Kraków 2004, Politechnika Krakowska
 16. III Nagroda na Sesji Kół Naukowych WITCh PK, Kraków 2003, Politechnika Krakowska
 17. Dyplom w uznaniu wkładu pracy w prowadzenie Koła Naukowego Chemików – Politechnika Krakowska, Kraków 2008
 18. Dyplom za udział i twórczy wkład w organizację Festiwalu Nauki w Krakowie, Rektor PK, 2009
 19. Dyplom za udział i twórczy wkład w organizację Festiwalu Nauki w Krakowie, Rektor PK, 2011
 20. Dyplom w uznaniu organizacji i prowadzenia popularyzatorskich zajęć i pokazów chemicznych dla uczniów Liceum, Dyrektor I Liceum Ogólnokształącego w Krakowie 2011
 21. Dyplom za zaangażowanie i aktywny udział w projekcie „Sprawowanie opieki naukowej nad szczególnie uzdolnionymi uczniami krakowskich szkół średnich” Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK 2012
 22. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za  Promocję  Wynalazków za  Granicą, XX Giełda Polskich Wynalazków w Warszawie 2013

 

Nagrody za działalność wynazazczą

 

 1. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek 27.04-08.05.2012, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, NAGRODA SPECJANA – MEDAL PREZESA STOWARZYSZENIA FRANCUSKICH WYNALAZCÓW I PRODUCENTÓW AIFF - PREZESA TARGOW CONCOURS LEPINE - 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” Paryż Francja
 2. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek 03–06.05. 2012, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, ZŁOTY MEDAL - Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" Seul Korea,
 3. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek 03–06.05. 2012, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, NAGRODA SPECJALNA - SPECIAL AWARD IN RECOGNITION OF AN EXCEPTIONAL VALUE AND TALENT KOREA INVENTION ACADEMY, Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" Seul Korea,
 4. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek 20–23.09.2012, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, KRYSZTAŁOWY MEDAL – 8. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi „Technomart”, Taipei, Taiwan,
 5. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek 16–19.10.2012,, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM – VI International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa, Warszawa
 6. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek 15–17.11.2012, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, ZŁOTY MEDAL - 61. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova”,  Bruksela, Belgia
 7. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, Z. Wzorek, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, ZŁOTY MEDAL - Wystawa Wynalazków I Innowacji Expochem 2013 Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego  28.02-01.03. 2013, Katowice,
 8. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, K. Bialik-Wąs, M. Piątkowski, Z. Wzorek, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, XX Giełda Polskich Wynalazków w Warszawie 2013
 9. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, I MIEJSCE w konkursie „Innowacja jest Kobietą” 2013
 10. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek, New generation of composite biomaterials synthesized using polymer matrix modified by nanoparticles, SREBRNY MEDAL - The 16th Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies "ARCHIMEDES - 2013
 11. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek, Biomedical composites obtained from hydroxyapatite bioceramic material and natural hydrocolloids, SREBRNY MEDAL - International Exhibition of Inventions INVENTO Praga, Czechy 2013
 12. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, D. Malina, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek, Biomedical composites obtained from hydroxyapatite bioceramic material and natural hydrocolloids, SREBRNY MEDAL - 24th International Invention, Innovation & Technology Exhibition - ITEX 2013 Kuala Lumpur, Malezja, 9 - 11 maja 2013,
 13. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 27.04-08.05.2012, The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts, BRĄZOWY MEDAL - 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” Paryż Francja
 14. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 03–06.05. 2012, The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts SREBRNY MEDAL - Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" Seul Kore
 15. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 03–06.05.2012 The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts NAGRODA SPECJALNA CERTIFICATE FROM STATE OFFICE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" Seul Kore
 16. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 20–23.09.2012 The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts BRĄZOWY MEDAL – 8. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi „Technomart”, Taipei, Taiwan
 17. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 16–19.10.2012 The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts, ZŁOTY MEDAL – VI International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa, , Warszawa
 18. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 15–17.11.2012 The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts, SREBRNY MEDAL - 61. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova”,  Bruksela, Belgia,
 19. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek 28.02.2012 The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts, WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, Katowice
 20. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, D. Malina, Z. Wzorek, The modern hydrocolloids wound dressing polymeric materials modified silver nanoparticles, ZŁOTY MEDAL - International Exhibition of Inventions INVENTO Praga 2013
 21.  B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, D. Malina, Z. Wzorek The modern hydrocolloids wound dressing polymeric materials modified silver nanoparticles, SREBRNY MEDAL - 24th International Invention, Innovation & Technology Exhibition - ITEX 2013 Kuala Lumpur, 2013
 22. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-Wąs, Z. Wzorek. The modern wound dressing polymeric materials modified plant extracts, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, XX Giełda Polskich Wynalazków w Warszawie 2013

 

Aktualności

DWA ZŁOTE MEDALE NA TARGACH BRUSSELS INNOVA 14-16.11.2013

czytaj więcej »
Nagrody Wystawa KIWIE w Seulu

W dniach 3 - 6 maja w Seulu miała miejsce wystawa Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012".

czytaj więcej »
Agnieszka Sobczak-Kupiec
wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Design: AKlo WEB
"Strona w wersji anglojęzycznej przygotowana w ramach projektu
"Młody Naukowiec II - Kreator Rzeczywistoœci Gospodarczej"
finansowanego z "Kreatora innowacyjnoœci - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczoœci akademickiej"